YÖNETİM PRENSİPLERİMİZ

Şirket faaliyetlerinde modern teknolojiyi kullanır.

Sürekli kendini inceler, kritik eder, değerlendirir, iyileştirir, yeniler, ve kendisiyle rekabet eder.

Personelinin çalışkan, dürüst, uyumlu, ahlaklı ve yaratıcı olmasına özen gösterir.

Hiçbir kaynağı israf etmez, modern tasarruf ilkelerine uyar.

Bölgesel teşkilatlanmaya, özerk yönetime ve merkezi denetime önem verir.

Kanunların öngördüğü hukuki, idari ve mali zorunlulukların tamamını yerine getirir.

İş ve toplum ahlakı kurallarına titizlikler uyar.

TOP
WhatsApp chat